Pilgrimsfærden (al Hajj)

Den femte søjle er pilgrimsfærden. Den skal foretages en gang i livet, dog kun dem der har råd til denne rejse til Mekka.

For tusinder år siden byggede profeten Ibrahim (as) et lille hus i Mekka så Allah kunne tilbedes der. Allah belønnede denne oprigtighed og kærlighed fra Ibrahim (as) så meget at Han erklærede den for Sit hus (al Kabah) og pålagde enhver der ville tilbede Ham at vende sig mod det. Ligeledes pålagde Han enhver, såfremt han/hun har kunnen til det, at besøge dette hus minimum en gang i livet og med samme kærlighed gå rundt om det (tawaf) ligesom Hans elskede tjener Ibrahim (as) plejede at gøre det.

Endvidere beordrede Han også til at rense hjerterne når man besøgte Hans hus, at undertrykke lyster og afvige fra blodudgydelser, hor og bande. Kom akkurat på samme måde med respekt og maner hvormed I bør komme til ens Herre. Kom for at tjene den Konge som er Herren over jorden og himlen og foran hvem alle mennesker er svage. Når I kommer med denne svaghed og tilbeder Mig med oprigtighed, så vil Jeg også begunstige jer med alverdens gaver.

På en måde er pilgrimsfærden den største tilbedelse. Hvis ikke mennesket besidder kærlighed til Allah i sit hjerte, ville han da slippe sin forretning og forlade sin familie og venner grundet denne rejse? Derfor er hensigten til pilgrimsfærden i sig selv et bevis på kærlighed og oprigtighed. Ydermere, når mennesket er på denne rejse, er hans tilstand forskellig fra andre almindelige rejser. På denne rejse er hans opmærksomhed oftest rettet mod Allah og hans hjerte forøges med motivation og ivrighed. I takt med at han kommer nærmere Huset forøges kærlighedens ild. Hjertet begynder at hade synder og ulydighed af sig selv og man skammer sig over ens tidligere begået synder. Man beder Allah om at give en styrken til at adlyde Ham. Man begynder at kunne lide ihukommelse (dhikr) og tilbedelse, knæfaldet (sajdah) bliver længere og man har ikke lyst til at rejse hovedet op igen fra jorden. Recitationen af Koranen synes nu at være hel anderledes nydelig og når han faster er sødmen ugenkendelig.

Når man sætter sin fod på Hijaz’ (den arabiske halvø) jord kommer hele den tidlige islamiske historie foran øjnene. På ethvert sted finder man tegn på folk med kærlighed til Allah som ville ofre deres liv for Ham. Ethvert sandkorn bevidner Islams storhed og enhver sten råber på at dette er stedet hvor Islam begyndte og spredte sig fra. Ligeledes bliver muslimens hjerte fyldt med kærlighed til Allah og Islam. Han tager af sted derfra med en påvirkning der varer hele livet.

Sammen med Islam har Allah lagt mange gavn i pilgrimsfærden. Grundet den er Mekka blevet gjort til centrum for alverdens muslimer. Fra alle verdens hjørner samles og mødes de der på samme tid. Islamisk kærlighed etableres og hjertet bliver fyldt med et stærkt indtryk af at alle muslimer er brødre og en nation, uanset deres land eller etnicitet. Derfor er pilgrimsfærden ikke kun en tilbedelse men også en slags konference for alverdens muslimer og det største middel til at skabe forening blandt det globale muslimske broderskab.

Forfatter: Sayyid Abu’l Ala Mawdudi

Oversætter: Muhammad Ali

Advertisements