Islam undervisning

på dansk

 

Om os:

Tanzeem Islami Danmark består af muslimer med forskellige baggrunde. Den blev grundlagt i Danmark af nogle immigranter fra den muslimske verden i 1978. Den er en uafhængig og selvstændig virkende organisation.

Udfordringer:

Muslimer i Danmark (og i Vesten generelt) står overfor mange udfordringer heriblandt spørgsmålene om:

# Identitet. Kan det at være dansk forenes med at være muslim samtidigt, eller er der en modsætning mellem disse to?

# Sikkerhed. Efter terrorangrebene i New York, London og Madrid har de vestlige samfund været optaget med om tilstedeværelsen af muslimer her udgør en sikkerhedsfare.

# Islamofobi. De højre ekstremistiske kræfter er på fremmarch i Europa, som kombineret med en bestemt politik, har medført et klima af mistillid til muslimer.

# Misforståelser og uvidenhed om islam. Grundet dette klima og nogle muslimers forkerte handlinger, er mange misforståelser opstået om islam hos indfødte  vesterlændinge. Termer som shariahjihad og hijab m.m. bliver ofte associeret med barbari og undertrykkelse.

Vision:

Disse og andre udfordringer skal mødes med visdom, skarpsindighed og tålmodighed. Dette kræver først og fremmest en grundig forståelse for bl.a. de nævnte problemstillinger og islams svar på disse. Uden klarhed over disse vil muslimen både føle sig utryg og have svært ved at gebærde sig i samfundet, da hverken isolation eller assimilation er vejen frem ifølge vores mening. Derimod er en aktiv involvering og deltagelse i samfundets affærer en forudsætning for forandring i positiv retning og formning af et retfærdigt samfund som kan rumme alle. Vi mener at et positivt bidrag og frisk pust i den henseende kræver en stærk og robust islamisk ståsted. Derfor tilsigter vi også at udvikle bevidste og gudfrygtige individer.

Handlingsplan:

Realiseringen af disse ideer i livet og samfundet kræver en strategi. Vores strategi er baseret på Koranen og Sunnah, d.v.s. fremlæggelsen af det islamiske budskab til folk, dem som accepterer budskabet, krystalisere grundlæggende islamiske tanker for dem så de tænker og handler på basis af disse og bliver i stand til at præsentere de islamiske værdier og principper til folk, medier og politikere på den bedste måde.

 Muhammad Ali

Kontaktnummer: 61393646

Sted:

Masjid ul Nur,

Blågårdsgade 8

2200  København,  N

Advertisements