Introduktion

 

Allah siger i Koranen: Lad der blandt jer være en gruppe som kalder til det gode, påbyder det rette og forbyder det slette og disse er de succesrige (Aal Imran:104)

At gør Islam til det herskende er en forpligtelse hvis udførelse mennesket er blevet pålagt. Faktisk er formålet med hans stedfortrædelse udelukkende at realisere dette. Profeternes ankomst var med dette for øje og nu er den islamiske ummah pålagt dette ansvar.

Indenfor alle tidsperioder har der været individer der har viet deres liv til dette formål. I det 20. århundrede var det især Sayyid Abul Ala Mawdudi. Allah (swt) havde givet ham ekstraordinære egenskaber og kvaliteter der blev brugt til at befrie muslimerne på det indiske subkontinent på alle niveauer. Han rejste sloganet ”Vi er Allahs støttere” og brugte hele hans liv i tjeneste for Islam. Idag har hans ideer baseret på Islam spredt sig til hele verden.

Tanzeem-e-Islami Danmark har den muslimske minoritets tilstedeværelse i Danmark og heraf følgende problemstillinger for øje, fx manglen på deltagelse i samfundet, forsøg på tvangsassimilation, kulturelle identitetskriser og fraværet af autentiske henvisninger til Islam. Ligeledes tager Tanzeem også betragtning til forskelligheden i følgende elementer i udsigten for Islam:

– muslimers problemer og bekymringer

– europæiske lande

– problemernes dimensioner

– fødelandet

– sprog

– kultur

– skole uddannelse

– udfordringer i hjemlandene

Grundlæggende punkter i manifestet

For at opnå dette mål kalder Tanzeem-e-Islami Danmark muslimerne til:

1)      At blive lydige overfor Allah

2)      At befrie sig fra hykleri og modsætninger i ord og handling i deres liv samt leve som sande muslimer.

3)      At træde frem og gør en ende på indflydelsen fra falskhedens tilhængere, de syndige og ikke-praktiserende muslimer indenfor det eksisterende livssystem og i stedet overføre lederskabet, både teoretisk og praktisk, til de sande troende og gudfrygtige.

Sidstnævnte kan kun opnås såfremt en gruppe af gudfrygtige muslimer er organiseret i deres rækker og lever op til en høj standard for moral. Desuden skal de besidde samtlige de evner der er uundgåelige for at forvalte dette livssystem.

Advertisements